Back to the top

TRAFIKINFO

Se mere

INFORMATION OM TRAFIKÆNDRINGER

Søndag d. 13. august 2017 afholdes der Deloitte Bellevue Triathlon med start og mål ved Bellevue Strandpark. Vi gør hermed opmærksom på at der denne dag kan være udfordringer og/eller forlænget transporttid ved bilkørsel rundt i Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune samt Rudersdal Kommune. Der vil visse steder være tvungen omkørsel ad alternative kørselsveje, hvilket enkelte steder vil betyde risiko for kødannelse.

Ved eventuelle spørgsmål eller problemer kontaktes vores  trafikhotline på Tlf 5013 1990, der vil være tilgængelig på stævnedagen i det nødvendige tidsrum.

Alternativt kan stævnearrangøren på hansen@running26.dk kontaktes.

 

Cykeldelen finder sted i Charlottenlund, Klampenborg, Hjortekær, Lundtofte, Ørholm, Skodsborg og Taarbæk i tidsrummet kl. 07.00 – 10.00, og løbet finder sted i Taarbæk i tidsrummet kl. 9.00 – 11.30.

Vores skilteentreprenør lukker delvis flere veje midlertidigt i forbindelse med triathlonstævnet. Vi gør opmærksom på, at vi kun afspærrer den ene kørebane, således der kan foretages bilkørsel i modsat retning af der hvor løbet foregår.

Sidevejene med udkørsel til ruten spærres også samtidig for færdsel ud på ruten. Der sættes særskilt færdselstavler op om dette.

Beskrivelse af cykelruten (som køres to gange):
Der køres følgende rute: Dyrehavevej-Klampenborgvej-Hjortekærsvej-Rævehøjvej-Lundtoftegårdsvej-Stikvej nord for Nordvej(Ved postkassen-Lundtoftevej-Nøjsomhedsvej-Ørholmvej-Skodsborgvej-Skodsborg Strandvej.

Beskrivelse af løberuten (gennemløbes to gange):
Der løbes to omgange af 5km.
Strandvejen (mod Syd) –Peter Lieps Vej (øst) – cykelsti (Nord) Edelslundsvej (øst) – Taarbæk Strandvej – Bellevue Strandpark.

Vi opfordrer derfor til at parkere på den østlige(vandsiden) side af Taarbæk Strandvej. Der vil således ikke være problemer med at komme nordpå ad strandvejen. Der vil være trafikposter og flagposter på Taarbæk Strandvej, som kan hjælpe bilister igennem, således, at man kan blive sluset til Gammel Strandvej. Taarbæk Strandvejs nordlige udkørsel vil være åben for færdsel mod nord. Kapaciteten i krydset Strandvejen/Peter Lieps Vej vil være nedsat i tidsrummet kl. 7.45 – 11.30.

Vi vil opsætte vil opsætte informationsskilte, og varsle trafikken på de delvis lukkede veje før lukningerne.

Hvis du bor i området råder vi dig til at tjekke rutekort på vores hjemmeside, og til at køre i god tid. Desuden opfordres der til at stille bilen uden for ruten i god tiden inden løbet, og køre hjemmefra i god tid.

Nedenfor vil du kunne finde detaljeret information om hvordan løbet påvirker trafikken samt finde kort over vejlukninger.
Vi har assistance fra Hjemmeværnet, trafikofficials samt politiet, der medvirker til at afvikle trafikken så smidigt som så godt og effektivt som muligt.
Vi håber, at beboere og trafikanter i de berørte områder vil udvise forståelse, tage del i arrangementet og være med til at give de mange triathleter en god oplevelse.

Her kan du downloade et kort med oversigt over kørselsveje.

Kapaciteten i krydset Strandvejen/Peter Lieps Vej vil være nedsat i tidsrummet kl. 8.45 – 11.30.

Borgere i Taarbæk vil kunne køre mod nord ad Strandvejen. 
Kl. 07.30 vil der bliver afspærret på Dyrehavevej for indkørsel fra Strandvejen – Christianholmsvej og til Klampenborgvej – denne er ligeledes lukket for færdsel mod Lyngby.
Omkørsel ad Ordrupvej – Jægersborgalle mod Lyngby anbefales.

Der løbes i den østlige kørebane, således at trafikken vil have fri passage i sydlig retning.

Vi opfordrer derfor til at parkere på den vestlige side af Taarbæk Strandvej. Der vil således ikke være problemer med at komme til strandvejen. Der vil være trafikposter – flagposter på Taarbæk Strandvej, som kan hjælpe jer igennem. Taarbæk Strandvejs nordlige udkørsel vil være åben for færdsel mod Nord.
Kapaciteten i krydset Strandvejen/Peter Lieps Vej vil være nedsat i tidsrummet kl. 8.45 – 11.30.

Klampenborgvej
Er spærret for færdsel i vestlig retning(Mod Lyngby), mellem Dyrehavevej og Hjortekærsvej.
Tidsrum: 07.20-10.00

Sidevejene til Klampenborgvej
Her anbefales, at køre ”væk” fra denne – mod Charlottenlund/Ordrup
.
 Det samme gælder også for Ermelundsvej – undgå Klampenborgvej i anførte tidsrum.
Tidsrum: 07.20-10.00

Hjortekærsvej vil være lukket for indkørsel fra Klampenborgvej – Dog vil beboerkørsel ind til området via Klampenborgvej være muligt. (Forvent lidt ekstra ventetid) Borgere øst for Hjortekærsvej anbefales, at køre ud ved den nordlige udkørsel. Her kører cykelrytterne i venstre side, så øvrige trafikanter med forsigtighed kan køre mod nord i den højre side til Rævehøjvej, hvor der fortsættes ad Hjortekjærsvej – Rytterne fortsætter ad Rævehøjvej – Afkørslerne ved Klampenborg og Lundtofte anbefales som omkørselsveje:
Tidsrum: 07.20- 10.00

Lundtoftegårdsvej
Vil være lukket i begge retninger fra Anker Engelundsvej i syd til Motorvejs afkørsel ”Lundtofte” i nord – undgå Nøjsomhedsvej og Ørholmvej, hvor rytterne kører.
 Kulsviervej –Lystoftevej og Bredevej kan benyttes som omkørsel.
 Fra Lundtofte benyttes Lundtofte afkørsel til motorvejen (15)
Tidsrum: 07.20-10.00

Skodsborgvej
Vil være lukket fra Ørholmvej mod Strandvejen – det er tilladt at køre i retning mod Holte. Sidevejene nord for Skodsborgvej kan benytte Vangedbovej og Attemosevej mod Gl. Holte/Søllerød. Dvs. der er ikke indkørsel til Skodsborgvej ved Ørholmvej fra Virum. (Bilister med ærinde til Ørholm Ryttergård, kan blive sluset igennem ved Rundkørslen)
Tidsrum: 07.30-10.00

Rundforbivej kan også benyttes som omkørsel til Søllerød/Strandvejen og mod nord
. Kunder til Nærum Center anbefales, at parkere på Rundforbivej – P-Plads ved ”motorkontoret” og gå over Skodsborgvej.
Tidsrum: 07.30 og kl. 10.00

Strandvejen er lukket i sydgående retning fra Skodsborgvej – der kan køres ad Skodsborgvej og benytte motorvejen derfra.
Tidsrum: 07.30-10.00

Taarbæk Strandvej
Vil være ensrettet på dagen i sydlig retning fra Edellundsvej. Der køres ud af den sydlige ”udkørsel” til fx Skodsborgvej
. Mellem kl. 08.20 og kl. ca. 11.30

Vedr. omlægning af buslinier, kan man kontakte Moviatrafik .

Med venlig hilsen stævnearrangøren.
Hvis du har spørgsmål om de trafikale konsekvenser af stævnet, så email hansen@running26.dk.

© Deloitte Bellevue Triathlon 2017 / Running26 Events / TLF 3024 6042 / hansen@running26.dk